Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

nysqui
Patrzenie w głąb siebie i oglądanie wszystkich elementów kierującego tobą mechanizmu sprawia ból. Człowiek zawsze jest dużo brzydszy, niż sądzi, i bardziej samolubny, niż kiedykolwiek chciałby przyznać. Dlatego ignorujesz to, co masz w środku. Myślisz, że jeśli nie będziesz o tym myśleć, to tak, jakby to nie istniało. Aż pewnego dnia pojawia się ktoś, kto po prostu cię otwiera. Widzi wszystkie twoje mroczne zakamarki. Nie krytykuje cię jednak, lecz mówi, że to nic złego mieć w sobie takie miejsca.
— Tarryn Fisher - "Ciemna strona"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nysqui
Wszystko, co cię nie dotyczy emocjonalnie, jest po prostu anegdotą.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaleksandramaria aleksandramaria
nysqui
Zapamiętaj kobieto:  najpierw nauka, praca, paznokcie, zakupy, koleżanki, wino i inne rozrywki.
Dopiero daleko daleko po tym facet, który zazwyczaj ma Cię głęboko w dupie. 
Reposted fromwaflova waflova
nysqui
6619 9cce
Reposted frommemysoupandi memysoupandi
1173 b1da
Reposted fromborg-princess borg-princess
nysqui

Słowo „autentyczny” jest powiązane ze słowem „autor” – przypomina nam, że możemy być autorami siebie samych. Gdy żyjemy w pełni własną rzeczywistością, staje się ona naszą domeną, naszym królestwem. Wiemy kim jesteśmy, i mówimy o tym, w co wierzymy.

Dla mnie prawdziwa moc, prawdziwa siła, równa się obecności. Jest energią, która płynie z rozpoznania własnej natury, z przemawiania własnym głosem i działania ze swego prawdziwego ja. Nie ważne, co robisz – to twoja obecność jest mocą. Nie polega ona na sprawowaniu władzy nad innymi. Jest wyrazem tego, kim jesteś.

— Marion Woodman
Reposted fromnatelle natelle

November 13 2017

nysqui
7582 c83a 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss

October 24 2017

8861 3a4e 500

Same as it ever was.

Reposted fromnullalux nullalux
3434 abfd 500

📣🐤

Reposted fromnullalux nullalux
9132 48ba 500

Undecided.

Reposted fromnullalux nullalux

October 21 2017

nysqui
Moją specjalnością jest milczenie i smętna obserwacja. Rozpamiętuję swoje klęski. Rozpamiętuję miny ludzi. Obojętne lub skonsternowane. Umiem czasem wypalić z tą swoją szczerością. Potem patrzę. To nie działa. Bywa, że jestem miła i kłamię. Efekty nie powalają, za to potem czuję się dziwnie.
— Igor Ostachowicz "Zielona wyspa"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson
nysqui

October 15 2017

6391 e726
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth

October 14 2017

nysqui
Podróżując żyje się tyle razy, ile ludzi się spotyka, ile historii się słyszy, ile kultur poznaje. Setki, może tysiące razy. Eksplozja zmysłów, emocji, myśli i duchowych doświadczeń. Czasem doświadczeń jest tak dużo, że nie potrafię wszystkiego ogarnąć. Słońce oślepia mnie swoim blaskiem.
— Maciek Roszkowski "Pisane słońcem"
nysqui
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
nysqui
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
— Stanisław Lem
nysqui
7703 9865
nysqui
7972 7893
nysqui
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił  wszystko o czym marzył - bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl