Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

nysqui
8684 d190 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

July 08 2015

nysqui
7776 c321 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
nysqui
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromplayinglove playinglove
nysqui
7998 6712
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
nysqui
8087 7457
Reposted fromtomtom2891 tomtom2891
nysqui
9037 2c52
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
nysqui

"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu."

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromveridiana veridiana
nysqui
9856 b7e2 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
nysqui
9897 c6b7
Reposted fromDaisy88 Daisy88

June 22 2015

nysqui
2127 93c3
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn

June 20 2015

nysqui
9795 28eb
"Only lovers left alive"
Reposted frommrspaulina mrspaulina
nysqui
nysqui
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat
nysqui
9911 b6d7
Reposted fromkarmacoma karmacoma
nysqui
 generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted fromdariuska dariuska
nysqui
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako
nysqui
0151 2eda
Reposted fromnyaako nyaako
nysqui
wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu.
Reposted fromhole-love hole-love
nysqui
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako
nysqui
5573 429c
Gałczyński
Reposted fromlouse louse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl