Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

nysqui
0776 4493
Warszawa 03.02.2018
Reposted fromaletodelio aletodelio
nysqui
0809 4727
Reposted frominto-black into-black

February 07 2018

nysqui

Widzę natomiast, dlaczego ktoś jest biedny. Oprócz ciężkiego losu czy karmy jest to również spowodowane wewnętrznym nastawieniem. Ludzie często uważają, że należy im się bieda. Jest bardzo wielu takich ludzi. To się bierze z głębokich przekonań panujących w rodzinie. Dużo nas pochodzi z biednych rodzin chłopskich i często trudno z tym sobie poradzić, nawet gdy się ma ostrą motywację do pracy i osiągnieć. Jakby mieli nad głową żelazny strop, który nie pozwala im pójść wyżej we własnym mniemaniu. Jest w wielu ludziach przekonanie: na bogactwo zasługują ci lepsi. Nie ja lub nie my. Tylko źli ludzie mają duże pieniądze. Tu przydają się afirmacje, pozytywne myślenie, a wcześniej praca nad sobą. Afirmacje oczywiście wszystkiego nie zrobią. Jednak zmiana wewnętrznego nastawienia, wiara człowieka, że zasługuje na dobro, a nie na karę czy trudy życia, to połowa sukcesu. Pozytywne przekonania pomagają też lepiej przejść przez kryzysy. Nastawieniem wewnętrznym wysyłamy emocjonalny przekaz w świat, w kierunku zdarzeń czy ludzi i przyciągamy to, co wysyłamy. Uważam, ze tak samo jest z zarabianiem pieniędzy.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
nysqui
Reposted frommrrru mrrru

January 30 2018

nysqui
1351 16ce
Reposted fromInnominate Innominate

January 29 2018

nysqui
Chyba nigdy nie nauczę się, żeby porażek nie traktować zbyt ambicjonalnie. Nie wiem tylko czy na tak poważnie zmiany w moim przysposobieniu jest już za późno, czy jeszcze zbyt wcześnie.
— z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina
nysqui
1793 0bd1 500
Reposted fromphilipp philipp
nysqui
1808 142e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
nysqui
1821 18be 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE

January 22 2018

nysqui
3349 162f 500
ZROBIŁAM TO!
Reposted fromgingillo gingillo

January 03 2018

nysqui
3397 8e23 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
nysqui
3419 38f9 500
Reposted fromsosna sosna
nysqui
3423 7d9e 500
Reposted fromsosna sosna

December 28 2017

nysqui
5961 b683
Reposted fromsoSad soSad

November 15 2017

nysqui
Patrzenie w głąb siebie i oglądanie wszystkich elementów kierującego tobą mechanizmu sprawia ból. Człowiek zawsze jest dużo brzydszy, niż sądzi, i bardziej samolubny, niż kiedykolwiek chciałby przyznać. Dlatego ignorujesz to, co masz w środku. Myślisz, że jeśli nie będziesz o tym myśleć, to tak, jakby to nie istniało. Aż pewnego dnia pojawia się ktoś, kto po prostu cię otwiera. Widzi wszystkie twoje mroczne zakamarki. Nie krytykuje cię jednak, lecz mówi, że to nic złego mieć w sobie takie miejsca.
— Tarryn Fisher - "Ciemna strona"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nysqui
Wszystko, co cię nie dotyczy emocjonalnie, jest po prostu anegdotą.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaleksandramaria aleksandramaria
nysqui
Zapamiętaj kobieto:  najpierw nauka, praca, paznokcie, zakupy, koleżanki, wino i inne rozrywki.
Dopiero daleko daleko po tym facet, który zazwyczaj ma Cię głęboko w dupie. 
Reposted fromwaflova waflova
nysqui
6619 9cce
Reposted frommemysoupandi memysoupandi
1173 b1da
Reposted fromborg-princess borg-princess
nysqui

Słowo „autentyczny” jest powiązane ze słowem „autor” – przypomina nam, że możemy być autorami siebie samych. Gdy żyjemy w pełni własną rzeczywistością, staje się ona naszą domeną, naszym królestwem. Wiemy kim jesteśmy, i mówimy o tym, w co wierzymy.

Dla mnie prawdziwa moc, prawdziwa siła, równa się obecności. Jest energią, która płynie z rozpoznania własnej natury, z przemawiania własnym głosem i działania ze swego prawdziwego ja. Nie ważne, co robisz – to twoja obecność jest mocą. Nie polega ona na sprawowaniu władzy nad innymi. Jest wyrazem tego, kim jesteś.

— Marion Woodman
Reposted fromnatelle natelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl