Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

nysqui
8850 144e 500
Reposted fromboobiescake boobiescake
nysqui
8611 9a58 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
nysqui
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben
nysqui
9001 1ee5
Reposted fromTenSigis TenSigis
nysqui
Jak spotykasz właściwego człowieka, to nie musisz już nikogo udawać.
— Magda Steczkowska w wywiadzie dla businessandprestige.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nysqui
9037 cbfb 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
nysqui
9092 22a6
Reposted fromdesinteressement desinteressement
nysqui
9098 8838 500
Reposted fromtfu tfu
nysqui
nysqui
9108 5791
Reposted frompastainmy pastainmy
nysqui
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
nysqui
9241 aab2
Reposted fromdozylnie dozylnie
nysqui
9268 861b
Reposted fromohlordwhatcanisay ohlordwhatcanisay
nysqui
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna

June 20 2017

nysqui
7361 f417
Reposted frommojetakinie mojetakinie
nysqui
7354 213c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
nysqui
7358 81ce 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
nysqui
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth
nysqui
Najdroższy,
tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.
Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 
Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
nysqui
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl