Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

nysqui
6391 ec03 500
Reposted fromultraviolet ultraviolet
nysqui
“Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” 
Reposted fromemblemat emblemat
nysqui

Brakuje nam małych szczęść, kawy zaparzonej z myślą o nas,kiedy jeszcze śpimy, bukietu kwiatów na stole, który wita nas po powrocie do domu, miłego smsa, śmiesznego maila, dobrego słowa. 

Zbyt często dostajemy w "prezencie" małe nieszczęścia poranne warczenie, bo budzik nie zadzwonił o właściwej godzinie i nie ma mleka do kawy, zwiędłe kwiaty, których od tygodnia nikt nie miał czasu wyrzucić, smsy z informacją, że dziś nie uda się spotkać, a w skrzynce mailowej jedynie spam, bo w tej tradycyjnej nie czeka nic poza urzędowymi pismami.

Brakuje nam małych szczęść, a jeśli wierzyć w karmę, to może warto zacząć rozdawać drobne, zamiast ciągle wkurzać się, że nie mamy w kieszeni grubych milionów? 

Rozpatrujemy każde swoje nawet najmniejsze potknięcie w kategorii tragedii życiowej, a może warto zacząć wyolbrzymiać nawet te najmniejsze radości, cieszyć się na zapas i szukać nawet w najmniejszych pozytywach szansy na coś dobrego?

— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nysqui
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nysqui
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 16 2018

nysqui
7319 21da
Reposted fromipo ipo

July 04 2018

nysqui
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted fromlovvie lovvie

June 27 2018

nysqui
Mam ogromny niedobór witaminy C-iebie.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve

June 24 2018

nysqui
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess
nysqui
8348 72d5 500
Reposted fromenn0 enn0

April 20 2018

nysqui
0346 b08c 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
nysqui
0349 0516 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
nysqui
0374 b0a8 500
Reposted fromtojika4 tojika4
nysqui
0387 2584 500
Reposted fromzmilosci zmilosci
nysqui
0425 c27b
Reposted fromzciach zciach
nysqui
ile jeszcze takich gierek
samej głupio wyjść przed szereg
bezradny uśmiech twój, zechciej docenić
bo w środku siedzi zwój który chce to zmienić
od razu przejść do drugiej rano
wykrzyczeć głośno smutnym panom
będzie tak jak się podoba mi
choć nie spodoba jej
i nie spodoba im
— Flirtini
Reposted fromakward akward

March 28 2018

nysqui
8978 89bf 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
nysqui
9124 eb28 500
Reposted fromtichga tichga
nysqui
9164 2c73
Reposted frommrcake47 mrcake47
nysqui
9165 2138
Reposted frommrcake47 mrcake47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl